Činnost

DESATERO ZÁCHRANÁŘE

Desatero člena Vodní záchranářské služby Karlovy Vary z.s.:

  • Každý člen Vodní záchranářské služby Karlovy Vary z.s. (dále jen VZS-KV), přistupuje nejen k tréninkům, ale i k celé činnosti v oddíle dobrovolně, z vlastní vůle, tedy i zodpovědně.u
  • Všech činností, především tréninků se zúčastňuje přesně ve vymezených časových termínech.
  • V tréninku provádí činnost dle pokynů trenérů, nebo instruktorů odborností VZS-KV.
  • V případě volného času v tréninkové hodině provádí činnost dle metodických listů, které jsou každou hodinu na bazénu.
  • V případě volného času je tolerován osobní trénink jednotlivce, popř. i kolektivu, jestli je potřeba trénovat v plavání jednotlivé způsoby a prvkové plavání z metodických listů ve větší míře, než je na nich předepsáno. Trenér pouze učí, nebo opravuje chybné návyky při plavání a záchranářských dovednostech.
  • V případě zvýšené únavy při tréninku zvolí člen takový způsob pohybu ve vymezeném prostoru bazénu, aby stále směřoval kupředu a neomezoval další, usilovně trénující. V případě ještě větší únavy opustí bazén i prostor okolo tréninkové dráhy. Stěny bazénu slouží pouze k obrátkám, nikoliv ke shlukování.
  • Vyvrcholením činnosti oddílu jsou vypsané jednotlivé oddílové závody, na nichž si každý člen ověří svoji záchranářskou zdatnost a v období mezi nimi trénuje své potřebné, dle shora uvedeného tak, aby dosahované časy při příštích závodech byly stále lepší.
  • Každý člen VZS-KV považuje za čest, je-li vyzván k reprezentaci oddílu na závodech a pokud je to v jeho silách, závodů se zúčastní.
  • Výrazné zhoršování časů, na sobě navazujících oddílových závodech, může znamenat také zhoršování tréninkové morálky a může být řešeno na členské schůzi VZS-KV.
  • Pozdní příchody, neomluvená absence, špatná tréninková morálka, může být důvodem pro zrušení členství ve VZS-KV.